Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti - výhodné pojištění za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu je určeno ke krytí škod způsobených třetí osobě. Tento druh pojištění rozdělujeme podle toho, zda se jedná o škody způsobené v běžném občanském životě nebo o škody, které způsobíte jako zaměstnanec. Přijďte se zeptat na pojištění odpovědnosti do některé z našich kanceláří nebo nám zavolejte. Porovnáme pro Vás jednotlivé nabídky pojišťoven z naší nabídky a pro uzavření smlouvy si vyberete nejvhodnější z nich.

Kéž by se nám každý den dařilo, ale v životě to bohužel takto nechodí. Každý z nás si již mnohokrát zažil den, kdy si říkal, že by bylo lepší zůstat v posteli. Neriskujte, že způsobíte někomu škodu a budete ji muset hradit ze svých prostředků. Uzavřete si u nás pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě nebo pojištění odpovědnosti zaměstnance a máte alespoň jistotu, že způsobené škody budou hrazeny z Vaší pojistky a ne peněženky.

Pojištění odpovědnosti občana

Celý název tohoto pojištění je Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě a poskytuje pojištěncům krytí v případě způsobení škody třetí osobě. Může se jednat o škody způsobené na majetku, ale i nemajetkové újmy na zdraví nebo životě. Pojištění odpovědnosti občana pokrývá rizika spojená např. s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, rekreačním sportu a také se vztahuje na škody způsobené vaším domácím nebo drobným zvířetem.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

I v zaměstnání můžete způsobit škodu. Pro tyto případy je vhodné mít uzavřeno pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání. Pokud způsobíte škodu při plnění pracovních povinností, právě tato varianta Vám poskytne ochranu před finanční újmou, kterou po Vás může zaměstnavatel požadovat. Toto pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení svěřené věci, finanční újmu nebo újmu na zdraví popř. usmrcení.

© 2021 Pojištovaci KANCELAŘE S.R.O.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!